Home » Klasa-str » Na temat instalacji » Instalacje techniczne domów, w których mieszkamy – przeczytaj więcej szczegółów

Instalacje techniczne domów, w których mieszkamy – przeczytaj więcej szczegółów

Kierując wzrok na każdy dom, widzimy jego elewację kalenice , okna i wejście, to one tworzą efekt naoczny, jednak każde miejsce gdzie żyją lub pracują ludzie, musi być też właściwie dostosowany za pomocą instalacji sanitarnych. Instalacje te służą do przesyłania mediów jak woda, energia elektryczna, czy gaz do budynków.

Zarządzanie instalacjami technicznymi
Wymieniamy kilka podstawowych instalacji jak instalacja elektryczna – wykorzystywana do zapewniania energii elektrycznej, złożona z układu kabli, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz instalacji odbiorczej. Instalacja gazowa – wykorzystywana jest do zaopatrywania budynków w gaz ziemny,który napędza piece grzewcze, podgrzewacze do wody pitnej i kuchenki na gaz, jej wykonanie powierza się monterom mającym odpowiednie licencje. Zobacz więcej informacji na stronie:

Następną ważną dla obiektu instalacją jest instalacja (kiedy legalizacja ciepłomierzy) wodna złożona z sieci przyrządów, rur i instalacji wykorzystywanych do zaopatrywania obiektów w ogrzaną i zimną wodę, która winna być nadająca się do picia przez ludzi. Instalacją z nią bardzo często związaną jest instalacja kanalizacyjna, która zapomocą sieci przewodów odprowadzających, koryt i kolektorów eksportuje wszelkiego rodzaju ścieki sanitarne, wytwarzane poprzez ludzi i ścieki deszczowe.

Kolejną ważną dla obiektów, bynajmniej w naszym strefie klimatycznej instalacją jest system cieplna zapewniająca ciepło. Wśród systemów dogrzewających wymieniamy dogrzewanie spalinowe, przy użyciu prądu i przy pomocą pomp cieplnych. Ważna jest również instalacja wentylacyjna, która z kolei ma zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza w domach, między ich pokojami a przestrzenią zewnętrzną. Dzisiaj wykorzystuje się wentylacje grawitacyjne, mechaniczne i mieszane. Zobacz stronę:

Systemy teleinformatyczne – które są dziś standardem, równie istotnym, tak jak na przykład instalacja wodna, są wykorzystywane do podłączenia domów do sieci informatycznych i telefonicznych.
Innowacją, a jednak coraz bardziej stosowaną są inteligentne instalacje dla domów, za pomocą którym można z dowolnego lokalizacji kierować światłami, wentylacją, gniazdkami, kamerami, ogrzewaniem, alarmem,roletami, czy bramą wjazdową, tak aby przystosować je do zapotrzebowania w danym czasie.