Home » Posts tagged podajnik

Sprzęt do ogrzewania wody

W gospodarstwach domowych użytkujemy niekiedy sprzęt, którego działanie może nas zaskoczyć, przykładowo może to być żelazko. Mało kto z nas ma świadomość, że w sprzęcie tym użyty jest niewielki kocioł. Kotły parowe przeważnie stosowane są w zakładach przemysłowych do pracy w turbinach parowych.
Continue reading

Urządzenia do ogrzewania wody

W gospodarstwach domowych użytkujemy nieraz sprzęt, którego działanie może nas zaskoczyć, przykładem tego jest żelazko. Mało kto z nas ma świadomość, że w urządzeniu tym zastosowany jest niewielki kocioł. Kotły parowe przeważnie stosowane są w przemyśle do pracy w siłowniach wytwarzających parę.
Continue reading