Home » Posts tagged płatności

Umowa na prace budowlane – art. 647kc

Umowa sporządzona na piśmie jest poświadczeniem, który zaręcza istnienie zobowiązania, oraz charakteryzuje, do czego strony się zobowiązały. W razie konfliktu, jest w stanie ułatwić wyegzekwowanie wykonania świadczenia.
Continue reading