Home » Klasa-str » Na temat instalacji » Klapy dymowe i systemy oddymiania

Klapy dymowe i systemy oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z gorejącego domu, utrzymując sprawność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Automatyczne odbezpieczenie skrzydła okna do kąta 90° względem futryny umożliwia dokonanie maksymalnego rozwiania dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych.

Istotnymi częściami klap dymowych jest okno oddymiające, zaopatrzone w deflektor wiatrowy, oraz pakiet systemu sterowania – link do ciekawej strony. W procesie ognia, przy grawitacyjnym układzie odprowadzania dymu i gorąca, czynne pozostają przepusty oddymiające w fasadach, albo w grzbietach budynku.można zobaczyć tutaj (przejdź)Przez otwory oddymiające, na zewnątrz domu wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne dokonują swoją faktyczną misję w całościowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
okna oddymiające

Autor: D+H
Źródło: D+H
System oddymiania uwolniony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania, czy też obrzeżnych instrumentów uwalniających. Całokształtem systemu oddymiania zawiaduje centrala – kliknij tu – – . Aby usprawnić zwyczajny ciąg, stosuje się w dolnych częściach domu dodatkowe otwierane detale, doprowadzające orzeźwiające powietrze.
Dla rozpoczęcia aktywnej ewakuacji ludności, bardzo duże znaczenie ma okres otwarcia klap dymowych i okien w górnej części domu, oraz przyrządów doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających). Elektrycznie sterowane narzędzia do odprowadzania dymu i gorąca, mogą również służyć do dziennej, normalnej wentylacji pomieszczeń.
oddymianie

Autor: D+H
Źródło: D+H

Napęd elektryczny dostarcza najlepszy stan bezpieczeństwa i komfortu, a zupełny system oddymiania o napędzie elektrycznym znamionuje prędkie samoczynne aktywowanie przez czujki pożarowe, porządny monitoring, optymalne zintegrowanie z różnymi strukturami obiektu, pożyteczna wentylacja, bez dodatkowych kosztów.
W całym systemie oddymiania, poszczególne jego składniki połączone są ze sobą i współdziałają razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego układu w obiekcie.

Indywidualne komponenty systemu oddymiania łączone są z najwyższą sumiennością. Najistotniejsza jest ich zgodność z drugimi składnikami układu.